Kredi Yeniden Yapılandırma Nedir?

Kredi yeniden yapılandırma, İngilizce “debt / loan restructuring” olarak tanımlanan temelinde nakit akışı sorunları veya finansal sıkıntı yaşayan şirketler ya da gerçek kişiler tarafından temerrüt yani batma riskini önlemek için kullanılan bir süreçtir.

Kredi talebinin riske dönüşmesinden sonraki gelen vadelerde ödeme  koşullarında yapılan değişiklik olarak tanımlanmasına kredi yeniden yapılandırma denir. Bu sürecin ya da talebin oluşması için öncelikle kredi kullandırımı öncesinde yapılan sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklerin borçlu tarafından çeşitli sebeplerle yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin kesin olarak teyit edilmesi ve yeni ödeme planı sonrası ödeme niyetinin olduğunun tespiti önemlidir.

Yeniden yapılanmanın temel amacı kredinin iflasın önlenmesi için mevcut duruma daha uygun yeni geri ödeme planları ve koşulları üzerinde yeni bir ödeme planıyla birlikte anlaşmaya varmaktır. Çok basit bir şekilde Kredi Riski yani ödeme koşulları ve ödeme gücünün hem kredi veren hem de kredi çekenin doğru hesaplanmaması (finansal güçlük) kaynaklı oluşan olumsuzlukların bertaraf edilmesi ve yeniden düzene konması olarak tanımlanabilir.

Kredi Yeniden Yapılandırma Süreçleri

Finansal Güçlük Yaratan Durumlar #

Öncelikle bahsedeceğimiz durumlar kesin tanı olarak yansıtmak ve yorumlamak doğru olmaz. Yeniden yapılandırma kredi bazlı değerlendirilen bir süreçtir. Finansal güçlük olarak algılanan durumlar aşağıda ki gibi sıralanabilir.

  1. Borçlunun yani krediyi çeken taraf gecikmiş̧ anapara ya da faiz ödemesinin bulunması.
  2. Herhangi bir gecikmiş borcu olmasa dahi mevcut ödeme planı içerisine yakın vadede ödemez zorluğunun öngörülmesi.
  3. Başka bir Bankadan ya da finansal kurumdan yapılandırılma talebi gelmesi ya da kredi teminatında yaşanan kötü yönlü değişiklik.

Yeniden yapılandırma süreci hem bankalara hem de borçlulara karşılıklı kazan kazan mantığıyla fayda sağlar. Tahsili yani ödeme vadesi gecikmiş kredilerin yeniden yapılandırılması özellikle krediyi çeken tarafın üzerindeki stresi ve yükü azaltacaktır. Banka tarafından bakılırsa, daha makul bir ödeme planı ve muhtemelen daha iyi teminat ile kredinin batma olasılığını azaltacaktır.

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir