Katılım Bankacılığı Nedir?

Katılım bankacılığı diğer adıyla faiz bankacılık; özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve topladığı fonları faizsiz finans prensiplerine uygun yöntemlerle kullandırmak üzere faaliyet gösteren bankalardır. İsimlerindeki “katılım” sözcüğü yapılan bankacılık türünün kar ve zarara katılma prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Katılım Bankacılığı tarafından yapılan nakdi fonlamanın % 95’i murabaha yöntemiyle yapılmaktadır. Alış fiyatı veya maliyet üzerine bir miktar kâr ilâvesiyle yapılan satış muamelesidir. Firmaların ihtiyacı olan yatırım malı (makine, ekipman, demirbaş vs.) ilgili Banka tarafından peşin olarak tedarikçiden satın alınır ve vadeli olarak ihracatçımıza kar ilavesiyle satışı gerçekleşir.

Geleneksel bankacılık ile katılım bankacılığı yapan bankalar arasında ki en temel fark; geleneksel bankalar müşterilerine kredi (faizli borç) verir. Katılım bankaları ise maliyet fiyatı üzerine belirli bir kar payı eklenmektedir. Geleneksel bankacılıkta müşteriye talep ettiği malı satın alması için doğrudan nakit (para) temin etmektedir. Katılım bankacılığındaysa ilgili banka müşterinin talep ettiği malı satın almaktadır.

Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükmünce kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)’ne bağlı bağımsız danışma kurulu faizsiz bankacılık ilkelerine göre kredi kullandırmak veya fon toplamak isteyen tüm Katılım Bankaları ilgili kredi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için izin bu kuruldan almak zorundadır.

Türkiye’de Katılım Bankacılığı yapan bankalar hangileri? #

  1. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  2. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  3. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  4. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
  5. Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  6. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye’de Katılım Bankacılığı yapan bankalar hangileri?

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir