KOBİ Tanımı ve İşletme Türleri (Türkiye ve Dünya)

KOBİ tanımını detaylı şekilde vermeden önce KOBİ’lerinden bir ekonomi için neden önemli olduğundan bahsetmek daha önceliklidir. Ekonominin ana çarkları her zaman KOBİ’ler üzerinde dönmektedir. KOBİ firmalar bir ülkede sadece finansal gelişimin değil tüm sosyal dengenin kritik aktörleridir. Ülkemizde faaliyet gösteren firmaları %98’den fazlası KOBİ ve toplam istihdam içinde payı ise %75 ve üretim kapasitesinin en az %50’nşn üzerindedir. Bu sebeple KOBİ firmalar tek başına deniz kıyısında ki kum tanesi gibi görünseler de bir araya gelince binlerce kilometre uzunluğunda sahili oluştururlar.

Türkiye’de KOBİ Tanımı; #

Türkiye’de ki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tanımı 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri icra eden firma özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere için söylenmektedir.

KOBİ’leri kendi içlerinde 3 farklı kategoride aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz;

  • Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  • Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler.
  • Orta Büyüklükteki İşletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
kobi tanımı nedir

Yurt dışında KOBİ Tanımı; #

  1. Amerika’da şirket kurmak istiyorsanız; Amerika Birleşik Devletleri’nde KOBİ tanımlaması işletmenin bulunduğu endüstriye göre değişmektedir. Kuzey Amerika Endüstri Sınıflandırma Sistemine (NAICS) ABD, Kanada ve Meksika tarafından iş istatistiklerinin düzenli bir şekilde bir araya getirilmesi ve standartlaştırmak adına geliştirilmiş sistemdir. Uygulama bizden farklıdır.
  2. Şirketi Kanada’da kurmak istiyorsanız; Kanada’da ki KOBİ tanımlaması ülkede çalışan sayısı yani istihdama göre KOBİ tanımı verilmektedir. İşletmenin çalışan sayısı 500’ün altında ise işletme, üstündeyse KOBİ olarak tanım vermişleridir. 5’den daha az çalışan varsa tamamen mikro bir işletme olarak sınıflandırma yapmaktadır.
  3. Firmamı Avrupa kurmak istiyorum diyorsanız; İngiltere dahil olma üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ki KOBİ tanımı Türkiye’ye benzer olarak 250 çalışanı baz alınmaktadır. 250’den az çalışan firma KOBİ, 50’den az çalışanı varsa küçük işletme ve 10’dan daha az bir personel istihdam ediyorsa mikro işletme olarak sınıflandırır. Bizde ki gibi ciro ve bilanço büyüklüğü de KOBİ sınıfından çıkartabilmektedir.

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir