Dış Ticaret ve İhracat Neden Önemli?

Dış ticaret tanımından evvel, öncelikle ticaretin genel olarak iç ve dış şeklinde ikiye ayrılır. Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışı ile ilgilidir. Dış ticaret, alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat işlemlerinden oluşur. Dolayısıyla dış ticaret işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleri ile bu işlemlerin parasal karşılıklarını ifade eder. İthalat ve İhracat.

Ülkelerin ulusal gelirini ve refahını arttırması açısından dış ticaret önemli bir konuma sahiptir. Alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat işlemlerinden oluşur. İthalatta dış alım, ihracatta ise dış satım da denir. İkisi birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

İhracat neden önemlidir

Ülkelerin politikalarının en önemli hedefi ise ithalatı azaltıp ihracatı arttırmaktır. Çünkü bir ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. İthalat hem ülkeden yabancı ülkelere döviz çıkışı gerektirir hem de ülkede üretilen mallar yerine yabancı ülkelerce üretilen mallar tercih edilmiş olur. Bu da yerli üretici ve ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler bırakır.

Dış Ticaret Açığı Nedir? #

İthalatın ihracattan fazla olması durumunda dış ticaret açığı ortaya çıkar. Arzu edilen durum ihracatın ithalattan fazla olması yani dış ticaret fazlasının ortaya çıkmasıdır. Ancak ülkeler iki temel nedenden dolayı ithalata yönelirler. Bunlardan ilki o malın ülkede üretilmemesi veya üretilen demesidir. Diğeri de ülkedeki malların fiyatlarının dış ülkelerdeki fiyatlara göre yüksek olmasıdır. İthalatı kısaca bir ülkenin başka ülkelerde üretilmiş malları yürürlükteki mevzuat çerçevesinde satın alma işlemi olarak tanımlamak mümkündür.

İhracat Neden Önemlidir? #

İhracat sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kritik rol üstlenir. Bu nedenle kalkınma olgusunun vazgeçilmez unsurlarından biridir. İhracat artışı milli geliri artırarak kalkınmayı olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda döviz darboğazı onu aşmak suretiyle ekonomik kalkınmaya destek olur. Dolayısıyla ihracatın artırılmasına ilişkin çaba ve politikalar uluslararası ticari rekabetinde temel unsurunu oluşturur.

Kısaca Dış Ticaret Nedir? #

Alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat işlemlerinden oluşur. İthalat, bir ülkedeki alıcıların başka ülkelerde üretilmiş mal ve hizmetleri satın almalarıdır. İhracat ise bir ülkenin başka ülkelerde üretilmiş malları yürürlükteki mevzuat çerçevesinde satın alma işlemidir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerin politikalarının en önemli hedefi ithalatı azaltıp ihracatı arttırmaktır.

Bonus olarak, Eskişehir’in ihracat yazımı buradan okuyabilirsiniz.

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir